عصاره ‎های روغنی بوسیله استخراج مواد موثره اجزای مختلف گیاه در روغن های گیاهی تولید می‎ شوند. این عصاره‎ ها کاملا طبیعی و با اثر بخشی بالا می‎باشند که دوز مصرف کمی دارند. همچنین قابلیت حل شدن در فرمول ‎های روغنی را داشته و در طیف وسیعی از فرمولاسیون‎ محصولات بهداشتی، دارویی و غذایی کاربرد دارند.