اکسترافاین‎ ها نام تجاری گروهی از محصولات هستند که توسط شرکت دارویی زردبند تولید و توسعه یافته‎ اند. محصولات این گروه، عصاره ‎های پروپیلن‎گلایکولی طبیعی بدون رنگ و یا بدون بو هستند که برای سهولت استفاده در محصولات آرایشی و بهداشتی فرموله شده‎ اند. از آنجایی که شاخص بو یا رنگ در بعضی از محصولات آرایشی و بهداشتی شاخص مهمی می‎ باشد، شرکت دارویی زردبند با حفظ مواد موثره عصاره‎ ها، اقدام به رنگ‎بری یا بوبری کردن این محصولات کرده است که با اثربخشی بالا به راحتی در فرمولاسیون ‎های مختلف محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده می‎ شوند.