روغن‎ های خالص محلولی غلیظ، ویسکوز و زرد رنگ هستند که از بذر، دانه و میوه برخی از گیاهان استخراج می ‎شوند. روغن‎ های خالص زردبند کاملا طبیعی بوده و جهت حفظ مواد موثره با روش پرس سرد تولید شده ‎اند که در طیف وسیعی از فرمولاسیون محصولات غذایی، دارویی، دام و طیور و صنایع بهداشتی استفاده می‎ شوند.