داروهای گیاهی گروهی از تولیدات شرکت دارویی زردبند می ‎باشد که با توجه به سابقه این شرکت در زمینه کشت و استخراج مواد موثره گیاهی، برای مصرف کنندگان نهایی فرموله شده و در دسته ‎ی داروهای درمانی و یا مکمل‎ های تقویتی مورد استفاده ‎ی مصرف کنندگان نهایی قرار می ‎گیرد.