محصولات مواد اولیه یا نیمه ساخته، گروهی از تولیدات شرکت دارویی زردبند هستند که در صنایع مختلف از جمله صنایع آرایشی و بهداشتی، صنایع دارویی، صنایع دام و طیور و صنایع غذایی به عنوان مواد اولیه مورد استفاده تولیدکنندگان قرار می ‎گیرند.