مقالات علمی – پژوهشی تالیف دکتر رضا امیدبیگی

ایشان دكترای خود را در رشتۀ تولید گیاهان دارویی از آكادمی علوم مجارستان و فوق دكترای خود را در رشتۀ علوم و تولید گیاهان دارویی از دانشگاه باری ایتالیا اخذ كرده است. دکتر رضا امیدبیگی پس از بازگشت به ایران در سال 1372 در دانشگاه تربیت مدرس در دانشك…

اثر زمان کاشت و نانو کود کلات آهن برعملکرد و ماده موثره بابونه آلمانی رقم شوروکشاری

به منظور بررسی اثر فصل کاشت و نانو کود کلات آهن بر صفات کمی و کیفی بابونه Matricaria recutita var. Soroksari طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در سال 96-1395 با سه تکرار در منطقه سپیدان شیراز اجرا شد. عامل اصلی شامل دو فصل کاشت بها…

اکدیسترون ها، استخراج شده از لوزارنگ – استروییدهای آنابولیک قوی و طبیعی

در فارماکوپه شوروی نمایه شده است در سال 1961، پس از 25 سال تحقیق و مطالعات بالینی، لوزارنگ به طور رسمی به عنوان راه حلی جهت افزایش کارایی، عملکرد ورزشی و بازیابی پس از کار عضلانی شدید، به فارماکوپه شوروی وارد شد. لوزارنگ نیز مانند بایکال و سای…

تولید حشره کش پیرِتر در شرایط خانگی

کاشت پیرتر قدم اول در کشت گیاه پیرتر انتخاب رقم یا واریته مناسب و سازگار با منطقه است. در حال حاضر ارقام اصلاح شده ای در کنیا کشت می‎شوند که میزان بالایی پیرترین از آنها استخراج می‎شود (Anonym 1987). شرایط مناسب اگر چه تولید اقتصادی پیرتر در مناط…